Criteria bij aanwerving

Profiel van docenten verpleegkunde / stagebegeleiders

Opleiding

 • Bachelor of master in de verpleegkunde
 • Bewijs van pedagogische bekwaamheid (of bezig met lerarenopleiding).

Werkervaring

 • Werkervaring waarin diverse competenties zijn uitgebouwd en versterkt, is een pluspunt.

Profiel van kandidaat-docenten van andere vakken

Opleiding

 • Masterdiploma
 • Bewijs van pedagogische bekwaamheid (of bezig met lerarenopleiding).

Profiel van kandidaat-administratief medewerker

Opleiding

 • Hoger Onderwijs Korte Type / Bacheloropleiding, met voorkeur voor opleiding in domein van administratie, boekhouden, informatica.

Competenties, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

 • Openheid en creativiteit: openstaan voor nieuwe visies, processen en acties, zowel met betrekking tot de verpleegkunde, als tot de begeleiding van studenten in de opleiding tot verpleegkundige.
 • Kunnen werken in overeenstemming met de schooleigen visie (zie ‘visie’).
 • Sterk reflectief ingesteld: bereid om eigen functioneren te zien als een leerproces dat door de combinatie van handelen en reflectie wordt voortgestuwd. De nieuwe medewerker bouwt, via een portfolio, competenties verder uit, en stelt deze bespreekbaar met de coaches en met de directeur.

Eerstvolgende instapmoment

1 februari 2019

Instapmomenten

Instapmomenten

In februari kan je de opleiding alleen in Waregem starten (eerste module).

Ben je zeker dat je bij ons de opleiding wil volgen? Wacht dan niet om in te schrijven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter wij de opleiding kunnen organiseren.
Kom je vanuit een andere school HBO5 verpleegkunde, of vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde naar onze school? Neem dan liefst enkele weken voor de start van de module contact met ons (telefonisch of via e-mail) zodat er voldoende tijd is voor de intake, al of niet met EVC-EVK.

Info / inschrijven

Info / inschrijven

Inschrijven voor de start van de module op 1 februari 2019 kan:

- op schooldagen, zowel in Waregem als Tielt: van maandag tot vrijdag (8 -12 en 12.30-16.30u). In Tielt niet op woensdag- en vrijdagnamiddag.

- op de infodagen van 2019:

 • 12 januari van 9 tot 12u

Inschrijven voor de start van de module op 1 september 2019 kan:

- op schooldagen, zowel in Waregem als Tielt: van maandag tot vrijdag (8 -12 en 12.30-16.30u). In Tielt niet op woensdag- en vrijdagnamiddag.

- op de infodagen van 2019:

 • 16 maart in Waregem van 13 tot 17u
 • 17 maart in Tielt van 13 tot 17u
 • 27 april in Waregem en Tielt van 13 tot 17u
 • zaterdag 29 juni, 10-13u (Waregem en Tielt) 
 • vrijdag 30 augustus, 16-20u (op afspraak)

Je kan je digitaal inschrijven via deze link. Denk er wel aan: je inschrijving is pas definitief als je je ook op school hebt aangemeld,

Creatie: Debugged - Copyright HBOV Aleydis 2018 ©
Video sluiten